• nslide-2
 • nslide-3
 • nslide-4
 • nslide-1

НОВИНИ

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

 • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 19.01.2018 година 13.00 часа в сградата на Детски център, на... [ Подробно ]

МИГ "Девня-Аксаково" участва в двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”...

 • Публикувано

На 18 и 19 декември 2017г. в Комплекс „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие, МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателств... [ Подробно ]

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 27-28 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

 • Публикувано

На 27– 28 ноември 2017г. в град Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Проектен цикъл. Финансиране на проект... [ Подробно ]

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 23-24ноември 2017г. в гр. Девня

 • Публикувано

На 21–22 ноември 2017г. в град Аксаково и на 23-24 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Прилагане на Стратегията за ВОМР ... [ Подробно ]

Покана за участие в обучение за местни лидери на 27-28 ноември 2017 в гр. Аксаково и 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

 • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на... [ Подробно ]

Покана за участие в обучение за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и 23-24 ноември 2017г. в гр. Девня

 • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на... [ Подробно ]

Посещение на LAS "Barje z zaledjem", Словения

 • Публикувано

В периода от 08.11.2017г. до 12.11.2017г., членове на екипа и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ осъществиха посещение в LAS “Barje z zaledjem”, Словения, с цел обмен на опит и добри прак... [ Подробно ]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

 • Публикувано

На 30 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 31 октомври 2017г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведе... [ Подробно ]

Всички новини
flayer 01
iso 27001