• nslide-2
 • nslide-3
 • nslide-4
 • nslide-1

НОВИНИ

Общото събрание одобри проекта на Стратегия за ВОМР

 • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково проведе на 20.05.2016г. заседание на своя Колективен върховен орган – Общото събрание. Членовете на Общото събрание разгледаха и одобриха окончателния проект на Стратегията за ВОМР за новия програмен период 2014 &ndas... [ Подробно ]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и в гр. Девня

 • Публикувано

МИГ Девня – Аксаково приключи дейностите в изпълнение на Договор № РД 50-206/07.12.2015г. по мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“... [ Подробно ]

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

 • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски... [ Подробно ]

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

 • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР з... [ Подробно ]

График за провеждане на информационни събития през месец април 2016г.

 • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ обявява на местната общност график за провеждане на информационни събития през месец април 2016г. във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка... [ Подробно ]

Проведени са четири еднодневни семинара за представителите на местната общност от територията на МИГ Девня – Аксаково

 • Публикувано

На 24, 25, 28 и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведоха еднодневни информационни семинари с различна тематика. Участниците в семинарите получиха полезна информация и знания по теми свързани с възможностите за финансиране... [ Подробно ]

Проведено е обучение за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

 • Публикувано

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведе еднодневно обучение за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“. Представители на различни заинтересовани страни от местната общност получиха знани... [ Подробно ]

МИГ Девня – Аксаково организира провеждането на четири еднодневни семинара

 • Публикувано

На 24.03.2016г., 25.03.2016г., 28.03.2016г. и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира четири еднодневни семинара. Семинарите ще се проведат от 10.00 часа на посочените дати в залата... [ Подробно ]

Всички новини
flayer 01
iso 27001