Списък на лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация по приложение №6 към чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г. през 2017г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация по приложение №6 към чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2018г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация по приложение №6 към чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2019г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация за липса на основание за отстраняване в изпълнение на чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2020г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация за липса на основание за отстраняване в изпълнение на чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2021г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация за липса на основание за отстраняване в изпълнение на чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2022г.
Списък с лицата от СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" подписали декларация за липса на основание за отстраняване в изпълнение на чл.24, ал.1, т. 8 от Наредба №22/14.12.2015г.  през 2023г.