Индикативен график за прием на проекти към СМР за 2013 г.