Нов образец на декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП

Приет е нов образец на декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от ЗМСП.

Извадка от Държавен вестник: uploads/2013/Deklaraciq-MSP/dekl-msp.pdf

Образец, подготвен от екипа на СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" в удобен за попълване вид може да бъде свален от следния линк: uploads/2013/Deklaraciq-MSP/deklaraciq-msp.doc