Седми прием на заявления за подпомагане - по мерки 223, 313 и 322

Предстои прием на заявления за подпомагане по мерки 223, 313 и 322.
Начален срок на приема на заявления за подпомагане е 05.09.2013.
Краен срок за подаване на заявленията е 16:30 часа на 13.09.2013.

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 223.

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 313.

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 322.