Шести прием на заявления за подпомагане - по мерки 121 и 123

Предстои прием на заявления за подпомагане по мерки 121 и 123.
Начален срок на приема на заявления за подпомагане е 30.08.2013.
Крайният срок за подаване на заявленията е 16:30 часа на 16.09.2013.


Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 121.

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 123.