Списък на инвестициите на допустими за подпомагане стандарти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за привеждане на съществуващите преди 01.01.2008 г. животновъдни стопанства от сектор "Мляко" в съответствие с изискванията на станда...

Документ за сваляне

Помощ?