СПРАВКА за обобщените параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 на ЗМСП

Документ за сваляне

Помощ?