ВАЖНО!!! Предстои прием на заявления за подпомагане по мерки 223, 313, 321 и 322

ВАЖНО!!!

Предстои прием на заявления за подпомагане по мерки 223, 313, 321 и 322.
Начален срок на приема на заявления за подпомагане е 01.07.2013.
Крайният срок за подаване на заявленията е 17:00 часа на 15.07.2013.

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 223 uploads/2013/pokani-5/pokana-223.pdf

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 313 uploads/2013/pokani-5/pokana-313.pdf

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 321 uploads/2013/pokani-5/pokana-321.pdf

Покана за прием на заявления за подпомагане по мярка 322 uploads/2013/pokani-5/pokana-322.pdf