ВАЖНО!!! Удължава се срока за прием на заявления за подпомагане по мерки 121, 123, 311 и 312

ВАЖНО!!!

Удължава се срокът на прием на заявления за подпомагане по мерки 121, 123, 311 и 312.
Крайният срок за подаване на заявленията е 17:00 часа на 15.07.2013.

Актуализирана покана по мярка 121 uploads/2013/pokani-4priem-do-15-07/aktual-pokana-121.pdf

Актуализирана покана по мярка 123 uploads/2013/pokani-4priem-do-15-07/aktual-pokana-123.pdf

Актуализирана покана по мярка 311 uploads/2013/pokani-4priem-do-15-07/aktual-pokana-311.pdf

Актуализирана покана по мярка 312 uploads/2013/pokani-4priem-do-15-07/aktual-pokana-312.pdf