Заявление за подпомагане

В заявлението за подпомагане бе допуснато лошо форматиране, и затова част X. Декларация не се появяваше на екрана и не се разпечатваше.
В настоящият документ този недостатък е отстранен. Тези кандидати, които са започнали да попълват предишния вариант на документа (този с лошото форматиране) могат да отстранят сами недостатъка като отидат на клетката с текста на декларацията и от меню "Инструменти за таблица" - "Оформление" и изберат изберат бутона "Свойства". В появилият се диалогов прозорец трябва да изберат таб "Ред" и в "Опции" да изберат "Редът може да преминава на нова страница".

Документ за сваляне

Помощ?