Новини

ВНИМАНИЕ! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВТОРА ПОКАНА ДО 15.02.2013 Г.

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО”

Ви уведомява че, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 30.01.2013 г. се удължава приема на проектни предложения по всички отворени мерки по втора покана:

  • 121 - Модернизиране на земеделските стопанства;
  • 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти;
  • 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия;

Краен срок на поканата - 17:00 часа на 15.02.2013г.

Документите за кандидатстване по образец могат да бъдат получени и от офиса на "МИГ Девня - Аксаково".

Моля обърнете внимание, че има промяна в изискванията към документите за кандидатстване, отразени в новите насоки.

Изискванията и документите са качени в раздел "Мерки" на настоящия сайт.