Новини

Актуализиран индикативен график за прием на заявления за проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Девня – Аксаково ЗА 2014 г. – променен на 11.03.2014