Новини

Отвори врати изложението - Произведено на територията на МИГ Девня-Аксаково – територия на традиции, културно и природно наследство

От 27 до 31 август в двора на сградата на Общинска служба “Земеделие и гори” Варна, клон Аксаково, се провежда изложението “Произведено на територията на МИГ “Девня-Аксаково” – територия на традиции, културно и природно наследство”. При откриването на проявата Росица Попова, изп. директор на МИГ “Девня-Аксаково” запозна присъстващите със същността на Местната инициативна група, която обхваща двете общини, нейните проекти и нови възможности. Сред гостите бяха Свилен Шитов, председател на УС на МИГ “Девня-Аксаково”, зам. Kметовете на община Аксаково Руска Илиева и Димитрина Димитрова, зам. Kметът на община Девня Ели Иванова, Светлана Добрева, член на Управителния съвет на МИГ “Девня-Аксаково” и председател на Общински съвет Аксаково и др.

Със своите прекрасни изпълнения групата за автентичен фолклор при Общинския детски комплекс привества всички гости на изложението.      

В него се включиха 17 фирми, но организаторите увериха, че броят им постоянно нараства. В голямата си част тези фирми са се възползвали от възможностите на Държавен фонд “Земеделие” разработвайки проекти за подпомагане на своята дейност и използвайки услугите на МИГ-а разширяват и дообагатяват своя капацитет.  Сред тях са ЕТ “Георги Георгиев - Финпро” от Девня, за производство на мебели и сувенири от дърво, “Винарска изба Варна” от с. Ген. Кантарджиево, “Хранинвест” ЕООД с. Кичево. Със свой щанд се представят още Георги Георгиев от Аксаково, производител на сувенири от дърво и музикални инструменти, “Перилис трейдинг” ЕООД от с. Кичево за производство на перилни препарати, музеят на мозайките в Девня, “Тирлес”, производство и преработка на дървени материали и др. Изложението ще продължи и по време на празника на гр. Аксаково.