Новини

СНЦ МИГ Девня - Аксаково е домакин на международен форум

Уважаеми дами и господа,

СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО е домакин на международен семинар по подхода „Водено от общностите местно развитие” през периода 2014 – 2020 г, организиран от Управляващият орган на ПРСР. Семинарът ще се проведе в периода 9 – 12 юни 2014 г. в „Гранд хотел Варна”, курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена”.

Уместно е да отбележим, че това е първото по рода си събитие от такъв ранг, което се организира и провежда в България. Във форума ще вземат участие представители от Министерски съвет на Република България, г-н Стефан Робер - съветник на Министъра на земеделието и храните, г-жа Александрова - Директор на дирекция „Развитие на селските райони” и представители на отдел "Мерки по ос 4" при Министерство на земеделието и храните.

В семинара участват още представители на Държавен фонд "Земеделие", представители на Управителния орган на ПРСР, както и асоциации на Местни инициативни групи от Франция, Унгария, Румъния, Италия и Гърция.

На 10.06.2014г.от 14,30 часа, всички участници във форума ще посетят „Вила Марциана“ в с. Падина, община Девня, а на 11.06.2014г. от 16:30 ще посетят „Винарска изба-Варна“ с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково

СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО Ви кани най-учтиво на тези срещи, който дават възможност за обсъждане на въпроси, възникнали при прилагането на подхода ЛИДЕР, за контакти с представители на други Местни инициативни групи от страната, както и за установяване на контакти с представителите на чуждестранните Местни инициативни групи и Асоциации.

Освен на тези срещи, бихте могли да присъствате, Вие и/или Ваши представители, на тридневния семинар в „Гранд хотел Варна“ и съпътстващата програма на домакините. Ако желаете да ползвате услугите на хотела, СНЦ МИГ Девня-Аксаково е договорило преференциална цена от 70 лв. на ден за all inc (пълен пансион).
Разноските се поемат от всеки лично. При желание, може да заявите Вашето присъствие на:
 
Viktoria Kalcheva
Event Manager
Grand Hotel Varna Resort & Spa
 St.Konstantine & Elena
9006 Varna, Bulgaria
tel. +359 52 361 089
fax. +359 52 362 871
event@grandhotelvarna.com
www.grandhotelvarna.com
и на e-mail mig_da@abv.bg
след като преведете съответната сума по сметка: 
Първа инвестиционна банка АД
Получател: Гранд хотел Варна АД
IBAN: IBAN: BG49 FINV 915010 BGN 04 YGK
Валута: BGN
Клон: ПИБ - гр.Варна
BIC: FINVBGSF
        
Моля, напишете за кое мероприятие се отнася превода и трите си имена/Име на фирма или организация. При наличие на тази информация и желание от Ваша страна, ще Ви бъде издадена фактура.
За всички възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с мен на телефон: 0882100023 – Роси Попова – ИД на СНЦ МИГ Девня-Аксаково!
 
         Приложение: Програма за провеждане на международен семинар за прилагане на подхода лидер.
 
 
 
 
                                               Изпълнителен Директор:
                                                                                     /Росица Попова/

Документ за сваляне

Помощ?