Новини

График за провеждане на информационни събития през месец април 2016г.

МИГ “Девня – Аксаково“ обявява на местната общност график за провеждане на информационни събития през месец април 2016г. във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г.
Информационна среща с населението в с. Ботево
Време и място на срещата: 13.04.2016г. от 8.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Радево
Време и място на срещата: 13.04.2016г. от 11.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Крумово
Време и място на срещата: 13.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Новаково
Време и място на срещата: 13.04.2016г. от 15.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Засмяно
Време и място на срещата: 14.04.2016г. от 8.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Водица
Време и място на срещата: 14.04.2016г. от 11.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Любен Каравелово
Време и място на срещата: 14.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Изворско
Време и място на срещата: 14.04.2016г. от 15.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Зорница
Време и място на срещата: 15.04.2016г. от 8.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Въглен
Време и място на срещата: 15.04.2016г. от 11.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Яребична
Време и място на срещата: 15.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Долище
Време и място на срещата: 15.04.2016г. от 15.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Орешак
Време и място на срещата: 18.04.2016г. от 10.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Климентово
Време и място на срещата: 18.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Генерал Кантарджиево
Време и място на срещата: 18.04.2016г. от 15.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Осеново
Време и място на срещата: 19.04.2016г. от 10.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Кичево
Време и място на срещата: 19.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Куманово
Време и място на срещата: 19.04.2016г. от 15.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Доброглед
Време и място на срещата: 20.04.2016г. от 8.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Припек
Време и място на срещата: 20.04.2016г. от 11.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в гр. Игнатиево
Време и място на срещата: 20.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Слънчево
Време и място на срещата: 20.04.2016г. от 15.30ч. в кметството.
Информационна среща с населението в гр. Девня
Време и място на срещата: 21.04.2016г. от 10.00ч. в сградата на общината
Информационна среща с населението в с. Кипра
Време и място на срещата: 21.04.2016г. от 13.00ч. в кметството.
Информационна среща с населението в с. Падина
Време и място на срещата: 21.04.2016г. от 15.00ч. в кметството.
Обществено обсъждане на проекта за Стратегия в гр. Аксаково
Време и място на срещата: 26.04.2016г. от 10.00ч., залата на „Детски център“, ул. „Слави Дойчев“ 6
Обществено обсъждане на проекта за Стратегия в гр. Игнатиево
Време и място на срещата: 27.04.2016г. от 10.00ч., сградата на читалището, ул. „Жечка Карамфилова“ 1
Обществено обсъждане на проекта за Стратегия в гр. Девня
Време и място на срещата: 28.04.2016г. от 10.00ч., сградата на община Девня, бул. „Съединение“ 78 – Ритуална зала.

Документ за сваляне

Помощ?