Новини

МИГ Девня – Аксаково организира провеждането на четири еднодневни семинара

На 24.03.2016г., 25.03.2016г., 28.03.2016г. и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира четири еднодневни семинара. Семинарите ще се проведат от 10.00 часа на посочените дати в залата на „Детски център“, ул. „Слави Дойчев“ №6, гр. Аксаково

МИГ “Девня – Аксаково“ кани представители на заинтересованите страни, както и други представители на местната общност за участие в организираните информационни семинари.

Документ за сваляне

Помощ?