Новини

Проведени са четири еднодневни семинара за представителите на местната общност от територията на МИГ Девня – Аксаково

На 24, 25, 28 и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведоха еднодневни информационни семинари с различна тематика.

Участниците в семинарите получиха полезна информация и знания по теми свързани с възможностите за финансиране от различните фондове, включени в новата Стратегия. Разгледани бяха потенциалните потребности на бизнеса и социалната сфера на територията на МИГ –а, както и въпроси свързани с диалога между заинтересованите страни в процеса на местното планиране.