Новини

Проведено е обучение за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведе еднодневно обучение за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“.

Представители на различни заинтересовани страни от местната общност получиха знания, свързани с ролята на предприемачеството на територията на МИГ и в частност ролята на малките и средни предприятия. Разгледани бяха възможностите за неговото стимулиране, а в края на обучението се получи оживена дискусия по разгледаните въпроси.

В обученията взеха участие представители на местния бизнес, на местни сдружения с нестопанска цел, местни православни храмове, представители на местни малцинствени групи и други.