Новини

Посещение на LAS "Barje z zaledjem", Словения

В периода от 08.11.2017г. до 12.11.2017г., членове на екипа и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ осъществиха посещение в LAS “Barje z zaledjem”, Словения, с цел обмен на опит и добри практики.

Групата бе посрещната от Helena Čuk и Andrej Udovč. След кратко представяне на LAS “Barje z zaledjem”, бе посетен замъка на граф Благай. Със средства получени чрез LAS “Barje z zaledjem” е извършен ремонт на пътя край замъка, извършен е и частичен ремонт на сградата. В замъкът са представени местната култура и традиции свързани с живота на граф Благай – откритата и именувана на него роза „Дафне Благаяна“ и създадените във връзка с нея местни продукти. В замъкът е уредена и музейна сбирка на пощенското дело в Словения, което също е свързано с живота на граф Благай.

Вторият ден от посещението протече в град Vrhnika. Представянето започна с родната къща-музей на известният словенски писател и общественик Ivan Cankar. Къщата е ремонтирана със средства получени чрез LAS “Barje z zaledjem”, предвижда се допълнително финансиране и през настоящият програмен период. Уредниците на музея представиха живота и творчеството на Ivan Cankar, а срещата приключи с чаша кафе, като препратка към известно негово произведение, в което той иска от майка си чаша кафе.

Представянето продължи с пазарът за местни производители, разположен на територия от около 300 кв.м., реализиран също със средства, получени чрез LAS “Barje z zaledjem”. Веднъж седмично производители от територията предлагат своята продукция на клиентите си и обменят мисли, опит, идеи.

Следващият обект, получил финансиране чрез LAS “Barje z zaledjem” е училището. Ремонтиран е покрива и е извършено външно саниране.

Представителите на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ бяха впечатлени от представената от домакините изградена чрез LAS “Barje z zaledjem” детска площадка непосредствено до училището и детската градина. Площадката, както и всички съоръжения на нея са изработени по индивидуален проект.

Непосредствено до детската площадка отново със финансиране чрез LAS “Barje z zaledjem” е обособена територия, на която децата от детската градина отглеждат различни растения и зеленчуци както и две кокошки под контрола на ветеринар. Продуктите се обработват в самата детска градина от децата и се консумират от тях. На тази територията е оформено езеро с водни лилии и алея с различни настилки, по които децата ходят боси. Интересен пример за възпитание на непосредствено и непринудено общуване с природата.

След представяне на постигнатото местно развитие, чрез реализираните проекти финансирани, чрез LAS “Barje z zaledjem” срещата с Helena Čuk и Andrej Udovč завърши.

Изпълнителния директор на МИГ „Девня – Аксаково“, г-н Тодор Зафиров обобщи впечатленията на групата от видяното и отправи покана на представителите на LAS “Barje z zaledjem” за посещение в Република България на територията на МИГ „Девня – Аксаково“.