Новини

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" взе участие в Международн конференция по прилагане на подхода ВОМР.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие в международна конференция по прилагане на подхода ВОМР, проведена от 5 до 8 октомври 2020 година на територията на България и Румъния.
Първи и втори панел на конференцията бяха проведени на територията на Румъния в конферентната зала на хотел „Eforie Nord”, гр. Констанца. В рамките на тези два панела бяха обсъдени подходът ВОМР в рамките на стратегията „от фермата до трапезата“ и „Smart Village“ (умни селища). Домакин на събитието бе г-н Адриан-Нечита Орос – Министър на земеделието и развитието на селските райони на Република Румъния. Участие в работата на конференцията по проведените първи и втори панел на територията на Румъния взе г-н Свилен Шитов - Председател на Управителния съвет на МИГ „Девня – Аксаково“ и Кмет на гр. Девня.
Трети и четвърти панел на конференцията се проведоха на територията на България, в хотел „Парадайс блу“ на к.к. Албена. Конференцията стартира с официалното приветствие на г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието, храните и горите и г-н Васил Грудев – Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“. По време на конференцията проведена на територията на Република България беше обсъден подхода ВОМР в рамките на иновациите и дигитализацията.
Проведена бе конферентна връзка с Михаел Пилке – н-к отдел  F3, ГД “Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК, който презентира политиката на ЕС за подкрепа на иновациите и дигитализацията в селските райони и интегрираните териториални инвестиции за многосекторно развитието на местните общности и тяхното взаимодействие. Осъществена бе конферентна връзка и с г-н Клайв Пекам от Европейската мрежа за развитие на селските райони – иновации и дигитализация на ниво ЕС и г-н Радим Сръсен – Европейски комитет на регионите за Бъдещето на ВОМР.
На конференцията бяха проведени дискусии на тема Smart Village, иновации и териториално сътрудничество. В работата на международната среща  по трети и четвърти панел, проведени в к.к Албена, участие взеха г-н Тодор Зафиров – Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и г-жа Ивелина Карахристова – Експерт по прилагането на СВОМР.
 
 

 

Документ за сваляне

Помощ?