Новини

Покана за свикване на извънредно заседание на общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе в петък на 20 май 2016г. от 13:00 часа в сградата на Детски...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено бе обществено обсъждане на проекта за Стратегия за ВОМР

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ проведе три обществени обсъждания във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР з...

Подробно

График за провеждане на информационни събития през месец април 2016г.

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ обявява на местната общност график за провеждане на информационни събития през месец април 2016г. във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са четири еднодневни семинара за представителите на местната общност от територията на МИГ Девня – Аксаково

  • Публикувано

На 24, 25, 28 и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведоха еднодневни информационни семинари с различна тематика. Участниците в семинарите получиха полезна информация и знания по теми свързани с възможностите за финансиране...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено е обучение за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

  • Публикувано

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведе еднодневно обучение за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“. Представители на различни заинтересовани страни от местната общност получиха знани...

Подробно

МИГ Девня – Аксаково организира провеждането на четири еднодневни семинара

  • Публикувано

На 24.03.2016г., 25.03.2016г., 28.03.2016г. и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира четири еднодневни семинара. Семинарите ще се проведат от 10.00 часа на посочените дати в залата...

Подробно

Обучение за местни лидери

  • Публикувано

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира еднодневно обучение за местни лидери. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в залата на „Детски център“, ул. „Слави Дой...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведоха се три информационни срещи за консултиране Стратегията за местно развитие 2014 - 2020

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ проведе...

Подробно

Информационни срещи за консултиране на Стратегията за местно развитие 2014 – 2020

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Приключи първата информационна кампания на територията на МИГ „Девня – Аксаково“

  • Публикувано

Приключи първата информационна кампания на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. В рамките на тази кампания бяха посетени всички 26 населени места от територията. На информационните срещи в хода на тази кампания, населението от тер...

Подробно