Новини

Покана за извънредно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 24 август 2015г. от 13:00 часа в сградата на Детски център, находяща се...

Подробно

Покана за извънредно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.23 ал.2 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 юли 2015г. от 14:00 часа в сградата на община Девня – зала &bd...

Подробно

СНЦ МИГ Девня-Аксаково Ви информира, че набира оферти за обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП, с предмет: Окончателна оценка на въздействието върху целевата територия от изпълнението на СМР...

  • Публикувано

Цялостна информация за обществената поръчка и необходимите документи, са в прикачения документ. Срок за подаване на офертите: 17.04.2015г.

Подробно

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: счетоводител

  • Публикувано

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:  Завършено висше образование  Компютърна грамотност (работа със специализиран счетоводен софтуер‘) Минимален професионален опит на подобна позиция три години. Специфичн...

Подробно

Покана за Годишно отчетно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 20 февруари 2015г. от 14:00 часа в сградата на община Девня &ndash...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Отвори врати изложението - Произведено на територията на МИГ Девня-Аксаково – територия на традиции, културно и природно наследство

  • Публикувано

От 27 до 31 август в двора на сградата на Общинска служба “Земеделие и гори” Варна, клон Аксаково, се провежда изложението “Произведено на територията на МИГ “Девня-Аксаково” – територия на традиции, културно и при...

Подробно

Прессъобщение

  • Публикувано

СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО има удоволствието да Ви покани на изложение "Произведено на територията на МИГ "Девня - Аксаково" - територия на традиции, културно и природно наследство". Провеждането на изложението е елемент от реал...

Подробно

Румънска делегация от Клуж гостува на МИГ “Девня-Аксаково”

  • Публикувано

Шестчленна делегация от ЛАГ “Лидер Клуж” гостуваха на МИГ “Девня-Аксаково”. В нея се включиха кметовете на румънските комуни Агриеш, Чурила, Бачу и Хида. На 14 и 15 август гостите се запознаха с историята, възможностите и перс...

Подробно

СНЦ МИГ Девня - Аксаково е домакин на международен форум

  • Публикувано

Уважаеми дами и господа, СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО е домакин на международен семинар по подхода „Водено от общностите местно развитие” през периода 2014 – 2020 г, организиран от Управляващият орган на ПРСР. Семинарът ще се п...

Подробно