Новини

Покана за Годишно отчетно-изборно общо събрание

  • Публикувано

 На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 17 февруари 2014 г. от 14:00 часа в сградата на общи...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

В МИГ Девня - Аксаково обучаваха бенефициенти и местни лидери

  • Публикувано

С помощта на външен изпълнител Местната инициативна група (МИГ) „Девня - Аксаково" проведе поредица обучения на бенефициенти и местни лидери, които получиха ценна информация за това как да реализират своите проекти и обучения по бизнес пла...

Подробно

Обява за промяна на датата на Общото събрание

  • Публикувано

ОБЯВА Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ уведомява своите членове, че поради извънредно възникнали обстоятелства отлага датата на провеждане на ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението с 1 /една/ седмица. Събранието ще с...

Подробно

Покана за свикване на общо събрание

  • Публикувано

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“, Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ на основание чл.24 ал.1 от Устава на Сдружението отпр...

Подробно

ВНИМАНИЕ! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВТОРА ПОКАНА ДО 15.02.2013 Г.

  • Публикувано

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО” Ви уведомява че, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 30.01.2013 г. се удължава приема на проектни предложения по всички отворени мерки по втора покана: 121 - Модернизиране на земедел...

Подробно