Новини

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: „Експерт по прилагане на стратегия за местно развитие“

  • Публикувано

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:  Завършено висше образование –за предпочитане Икономическа специалност-Маркетинг, Аграрна икономика. Компютърна грамотност (Кандидатът да може да борави отличн...

Подробно

Покана за Годишно отчетно-изборно общо събрание

  • Публикувано

 На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 17 февруари 2014 г. от 14:00 часа в сградата на общи...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

В МИГ Девня - Аксаково обучаваха бенефициенти и местни лидери

  • Публикувано

С помощта на външен изпълнител Местната инициативна група (МИГ) „Девня - Аксаково" проведе поредица обучения на бенефициенти и местни лидери, които получиха ценна информация за това как да реализират своите проекти и обучения по бизнес пла...

Подробно