Новини

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково

  • Публикувано

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково за проекти свързани с подобряване качеството на живот в селските райони. Безвъзмездната финансова помощ е предоставена от Европейският съюз чрез Европейския земеделски фон...

Подробно