Новини

График за провеждане на информационни събития през месец април 2016г.

  • Публикувано

МИГ “Девня – Аксаково“ обявява на местната общност график за провеждане на информационни събития през месец април 2016г. във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са четири еднодневни семинара за представителите на местната общност от територията на МИГ Девня – Аксаково

  • Публикувано

На 24, 25, 28 и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведоха еднодневни информационни семинари с различна тематика. Участниците в семинарите получиха полезна информация и знания по теми свързани с възможностите за финансиране...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено е обучение за местните лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“

  • Публикувано

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, се проведе еднодневно обучение за местни лидери от територията на МИГ “Девня – Аксаково“. Представители на различни заинтересовани страни от местната общност получиха знани...

Подробно

МИГ Девня – Аксаково организира провеждането на четири еднодневни семинара

  • Публикувано

На 24.03.2016г., 25.03.2016г., 28.03.2016г. и 29.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира четири еднодневни семинара. Семинарите ще се проведат от 10.00 часа на посочените дати в залата...

Подробно

Обучение за местни лидери

  • Публикувано

На 22.03.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ организира еднодневно обучение за местни лидери. Обучението ще се проведе от 10.00 часа в залата на „Детски център“, ул. „Слави Дой...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведоха се три информационни срещи за консултиране Стратегията за местно развитие 2014 - 2020

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ проведе...

Подробно

Информационни срещи за консултиране на Стратегията за местно развитие 2014 – 2020

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Приключи първата информационна кампания на територията на МИГ „Девня – Аксаково“

  • Публикувано

Приключи първата информационна кампания на територията на МИГ „Девня – Аксаково“. В рамките на тази кампания бяха посетени всички 26 населени места от територията. На информационните срещи в хода на тази кампания, населението от тер...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са четири обучения за екипа на МИГ Девня - Аксаково

  • Публикувано

МИГ „Девня – Аксаково“ проведе обучения на екипа на Местна инициативна група. Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно разв...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени работни срещи за консултиране на Стратегията за местно развитие

  • Публикувано

На 08.02.2016г. в залата на общинска администрация в гр. Аксаково и на 09.02.2016г. в „Ритуална зала гр. Девня, МИГ “Девня – Аксаково“ проведе две работни срещи за консултиране на Стратегията за местно развитие с представители...

Подробно