Новини

Покана за участие в обучение за местни лидери на 27-28 ноември 2017 в гр. Аксаково и 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Покана за участие в обучение за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и 23-24 ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Посещение на LAS "Barje z zaledjem", Словения

  • Публикувано

В периода от 08.11.2017г. до 12.11.2017г., членове на екипа и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ осъществиха посещение в LAS “Barje z zaledjem”, Словения, с цел обмен на опит и добри прак...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са информационни конференции в гр. Аксаково и гр. Девня

  • Публикувано

На 30 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 31 октомври 2017г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведе...

Подробно

Покана за участие в конференция

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са еднодневни срещи в гр. Аксаково и гр. Девня

  • Публикувано

На 24 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 и на 25 октомври 2017г. в Ритуалната зала на Община Девня, гр. Девня бул. „Съединение“ №78 бяха проведе...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведено е обучение за екипа и КВО в гр. Аксаково

  • Публикувано

На 19 и на 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  бe проведенo двудневно обучение на екипа и членовете на колективния вър...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

ЧЕТВЪРТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ LEADER

  • Публикувано

Четвъртата международна конференция по подхода ЛИДЕР/Водено от общностите местно развитие (ВОМР), се проведе в периода 10-13 октомври в гр. Правец, организирана от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) със съдействието на Асоциация &bd...

Подробно

Покана за участие в публични събития

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селски...

Подробно

Покана за участие в обучение

  • Публикувано

Уважаеми дами и господа, членове на Управителния съвет и Колективния върховен орган на Сдружение „МИГ Девня – Аксаково“, Каним Ви на 19 и 20 октомври 2017г. в лекционната зала на Център за подкрепа на личностно развитие в гр. Аксако...

Подробно