Новини

Румънска делегация от Клуж гостува на МИГ “Девня-Аксаково”

  • Публикувано

Шестчленна делегация от ЛАГ “Лидер Клуж” гостуваха на МИГ “Девня-Аксаково”. В нея се включиха кметовете на румънските комуни Агриеш, Чурила, Бачу и Хида. На 14 и 15 август гостите се запознаха с историята, възможностите и перс...

Подробно

СНЦ МИГ Девня - Аксаково е домакин на международен форум

  • Публикувано

Уважаеми дами и господа, СНЦ МИГ ДЕВНЯ–АКСАКОВО е домакин на международен семинар по подхода „Водено от общностите местно развитие” през периода 2014 – 2020 г, организиран от Управляващият орган на ПРСР. Семинарът ще се п...

Подробно

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: „Експерт по прилагане на стратегия за местно развитие“

  • Публикувано

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:  Завършено висше образование –за предпочитане Икономическа специалност-Маркетинг, Аграрна икономика. Компютърна грамотност (Кандидатът да може да борави отличн...

Подробно

Покана за Годишно отчетно-изборно общо събрание

  • Публикувано

 На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно-изборно общо събрание, което ще се проведе на 17 февруари 2014 г. от 14:00 часа в сградата на общи...

Подробно