Новини

[tag:rfld:13][150]

Проведени са две обучения за местни лидери

  • Публикувано

На 22.01.2016г и на 03.02.2016г. в „Детски център“ гр. Аксаково, МИГ “Девня – Аксаково“ проведе две обучения за местните лидери от територията. Представители на различни заинтересовани страни от местната общност получиха...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

На 02.02.2016г се проведе информационна конференция

  • Публикувано

На 02.02.2016г. в залата на „Детски център“ в гр. Аксаково МИГ “Девня – Аксаково“ проведе информационна конференция с представители на заинтересованите страни от местната общност. На конференцията бе представена информац...

Подробно

Работни срещи за консултиране Стратегията за местно развитие 2014 - 2020

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

Информационна конференция на 02.02.2016г.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

График за провеждане на информационни събития през месец февруари 2016г.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ обявява на ...

Подробно

Обучения за екипа на Местна инициативна група на 04.02.2016г., 05.02.2016г., 11.02.2016г. и 12.02.2016г.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

Покана за обучение за екипа на Местна инициативна група

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

Обучение за местни лидери на 22.01.2016г. и на 03.02.2016г.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

Покана за редовно годишно заседание на общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на общото събрание, което ще се проведе в сряда на 27 януари 2016г. от 13:00 часа в сградата н...

Подробно

График за провеждане на информационни събития през месец януари 2016г

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ обявява на ...

Подробно