Новини

Покана за извънредно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 24.04.2018г. от 13:00 часа в сградата на Център за...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведе се редовно годишно заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково"

  • Публикувано

На 19.01.2018г. от 13.00 часа,  в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6  се проведе редовно годишно заседание  на Общото събрание на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково ...

Подробно

Проект за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"

  • Публикувано

МИГ "Девня - Аксаково" публикува за предварително обсъждане проект за изменение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Коментари и предложения по проекта за изменение на СВОМР могат да бъдат представени в срок до 17.01.2018г....

Подробно

Покана за редовно годишно заседание на Общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня — Аксаково'', Управителният съвет кани всички свои членове на заседание на Общото събрание, което ще се проведе на 19.01.2018 година 13.00 часа в сградата на Детски център, на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

МИГ "Девня-Аксаково" участва в двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателства и възможности пред МИГ при прилагане на одобрените стратегии”...

  • Публикувано

На 18 и 19 декември 2017г. в Комплекс „Гранд Хотел Поморие“, гр. Поморие, МИГ „Девня – Аксаково“ взе участие в Двудневна работна среща-семинар на тема: „Водено от общностите местно развитие – предизвикателств...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 27-28 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

На 27– 28 ноември 2017г. в град Аксаково и на 29-30 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Проектен цикъл. Финансиране на проект...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Проведени са двудневни обучения за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и на 23-24ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

На 21–22 ноември 2017г. в град Аксаково и на 23-24 ноември 2017г. в град Девня бяха проведени две двудневни обучения за местни лидери на територията на СНЦ „МИГ Девня- Аксаково“ на тема: „Прилагане на Стратегията за ВОМР ...

Подробно

Покана за участие в обучение за местни лидери на 27-28 ноември 2017 в гр. Аксаково и 29-30 ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно

Покана за участие в обучение за местни лидери на 21-22 ноември 2017г. в гр. Аксаково и 23-24 ноември 2017г. в гр. Девня

  • Публикувано

Във връзка с изпълнение на дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от „Програмата за развитие на...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

Посещение на LAS "Barje z zaledjem", Словения

  • Публикувано

В периода от 08.11.2017г. до 12.11.2017г., членове на екипа и членове на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ осъществиха посещение в LAS “Barje z zaledjem”, Словения, с цел обмен на опит и добри прак...

Подробно