Подготовка за кандидатстване

В процеса на подготовка ще се сблъскате с много въпроси. Не се притеснявайте. Отговорите касаещи административното и техническо оформяне на документите най-често се съдържат в съответната наредба, касаеща мярката по която кандидатствате. Освен това, ще е необходимо  да сте наясно от самото начало с основните цели, които се стремите да постигнете. Предлагаме Ви поредица от въпроси и аспекти върху които да помислите, като вярваме, че така ще Ви улесним да вникнете във философията на подхода Лидер и приоритетите, които сме си поставили за изпълнение на Стратегията.

 • Проектът допринася ли ползи за общността?
 • Проекта нов ли е?
 • Можете ли да докажете, че проекта има подкрепата на местната общност? Дали ще работите с местни партньори?
 • Ще има ли ползи за територията ма МИГ след приключване на проекта Ви?
 • Вие или някой от Вашата организация има ли предишен подобен опит в управлението на проекти?
 • Необходими ли са специални разрешителни за осъществяване на проекта?
 • Можете ли да формулирате евентуални проблеми, които биха се появили при осъществяване на проекта?
 • Наясно ли сте как ще осигурите съфинансирането от Ваша страна?
 • Възможно ли е да стартирате проекта в срок от 5 месеца след одобряването му?
 • Ще приключи ли проекта до края на Септември 2013 година?
 •  
 • Бъдете иновативни - предложете нови възможности и решения;
 • Бъдете кооперативни – интегриран подход при реализация на проекта;
 • Бъдете устойчиви – икономически, социално и екологично;
 • При възможност заложете енергоспестяващи дейности при осъществяване на проекта;
 • Покажете, че ще допринесете полза за общността и ще получите подкрепа от нея;
 • Визуализирайте си проекта. Трябва да имате ясна представа как ще се случат нещата в началото, при изпълнението и накрая. Какво ще се прави, кога и от кого?
 • Трябва да сте гъвкави и на разположение за да давате допълнително информация при поискване, касаеща подготовката, изпълнението и мониторинга на проекта.
 • Ако не сте сигурни в нещо и дори малко се колебаете как да действате по отношение на проекта Ви, не се колебайте да се свържете с нас за допълнително информация или съвет.
 • Не се притеснявайте за стила в който ще изложите писмено Вашият проект. По-добре е да използвате пълните технически термини, ограничете изписването на абревиатури. Приложете карти или снимки, ако това ще онагледи по-добре Вашата идея.
 • Бъдете готови да отговаряте на трудни въпроси.