Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от "Европейски фонд за регионално развитие", чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.


Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от "Европейски социален фонд", чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приложение 1

Приложение 2.1; 
Приложение 2.2; Приложение 2.3; Приложение 2.4.; Приложение 2.4.1; Приложение 2.4.2; Приложение 2.5.

Приложение 3

Приложение 4


Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони", чрез "Програма  за развитие на селските райони" 

Приложение 1

Приложение 2

Писмо за одобряване на Ред за оценка на проектни предложения, финансирани от "Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони", чрез "Програма  за развитие на селските райони"