Управителен съвет

Членове на УС на МИГ Девня - Аксаково

Протоколи от УС

2019

​Протокол УС 02.01.2019

Протокол УС 15.01.2019

Протокол УС 22.01.2019

Протокол УС 15.02.2019

Протокол УС 26.02.2019

Протокол УС 19.03.2019

Протокол УС 05.04.2019

Протокол УС 15.04.2019

Протокол УС 22.04.2019

Протокол УС 04.06.2019

Протокол УС 24.06.2019

Протокол УС 01.07.2019

Протокол УС 17.07.2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011