Как да се присъедините?

Присъединете се към местната инициативна група, като присъствате на регулярните ежемесечни сбирки. Там ще може да споделите мнения, да зададете въпроси и да обмените опит с други потенциални бенефициенти.

  • Ако имате идея за бъдещ проект, проверете дали той отговаря на приоритетните цели, които са заложени в стратегията ма местно развитие на МИГ Девня – Аксаково. Информацията е публикувана на сайта на сдружението.
  • Бъдете информирани и следете новините, които се публикуват във връзка с активностите на МИГ Девня – Аксаково.
  • Ако желаете може да се абонирате за месечен онлайн бюлетин.

Формуляр за предложение на идея за развитие за физически и юридически лица.