Новини

Информация за кандидатстване с проектни предложения към МИГ Девня-Аксаково

Уважаеми кандидати,
Отвори  втория прием за набиране на проектни предложения по следните мерки:

Мярка 121 " Модернизиране на земеделските стопанства" : от 01.10- 20.11.12 г.
Общият разполагаем бюджет по мярката е 147 571,35лв.

Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти": от 17.09- 20.11.12г.
Общият разполагаем бюджет по мярката е 234 699,60лв.

Мярка 312 " Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия: от 01.10- 20.11.12г.
Общият разполагаем бюджет по мярката е 637 980,29лв.

Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" : от 01.10- 30.11.12г.
Общият разполагаем бюджет по мярката е 391 166,00лв.

Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места": от 01.10-30.11.12г.
Общият разполагаем бюджет по мярката е 156 536,88лв.

Проектните предложения се подават в офиса на СНЦ "МИГ Девня- Аксаково" на адрес гр. Девня, бул. Съединение 78.
Екипът на МИГ ще предоставя консултации на потенциални кандидати за подготовката на проектите. Желателно е предварителна заявка
- в офиса в гр. Девня всеки работен ден от 14:00-17:00 ч.
- понеделник и вторник от 9:00-13:00ч. и сряда и четвъртък от 13:00-17:00ч. в изнесения офис в гр. Аксаково, сградата на община Аксаково, ет. 5.