Новини

СНЦ "МИГ Девня - Аксаково" взе участие във Фестивал "Открий го! Местното вино".

На 22.07.2023г. СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ взе участие във Фестивал „Открий го! Местното вино.“ Фестивалът бе проведен в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №РД50-8/14.03.2022 г. по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за изпълнение на проект: „Открий го! Местното вино“.  На фестивала бяха представени вина и храни от територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“. Презентирани бяха и вина от териториите на МИГ партньори в реализирането на проекта.
Виното и храната от Балкана бяха съчетани с богата културно-музикална програма, занаятчийски ателиета, тематични лектори и дегустации.

Документ за сваляне

Помощ?