Новини

Обучение за местни лидери на 22.01.2016г. и на 03.02.2016г.

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ МИГ организ...

Подробно

Покана за редовно годишно заседание на общото събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на редовно годишно заседание на общото събрание, което ще се проведе в сряда на 27 януари 2016г. от 13:00 часа в сградата н...

Подробно

График за провеждане на информационни събития през месец януари 2016г

  • Публикувано

Във връзка с изпълнението на дейностите по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., МИГ „Девня – Аксаково“ обявява на ...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

СНЦ МИГ Девня – Аксаково подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1

  • Публикувано

СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“ подписа Договор № РД 50-206/07.12.2015г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развит...

Подробно

Покана за извънредно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 24 август 2015г. от 13:00 часа в сградата на Детски център, находяща се...

Подробно

Покана за извънредно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.23 ал.2 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 юли 2015г. от 14:00 часа в сградата на община Девня – зала &bd...

Подробно

СНЦ МИГ Девня-Аксаково Ви информира, че набира оферти за обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 5 от ЗОП, с предмет: Окончателна оценка на въздействието върху целевата територия от изпълнението на СМР...

  • Публикувано

Цялостна информация за обществената поръчка и необходимите документи, са в прикачения документ. Срок за подаване на офертите: 17.04.2015г.

Подробно

Сдружение с нестопанска цел МИГ Девня-Аксаково набира кандидати за длъжност: счетоводител

  • Публикувано

Кандидата трябва да отговаря на следните минимални изисквания:  Завършено висше образование  Компютърна грамотност (работа със специализиран счетоводен софтуер‘) Минимален професионален опит на подобна позиция три години. Специфичн...

Подробно

Покана за Годишно отчетно общо събрание

  • Публикувано

На основание чл.24 ал.1 от Устава на СНЦ ''МИГ Девня - Аксаково'' Управителният съвет кани всички свои членове на Годишно отчетно общо събрание, което ще се проведе на 20 февруари 2015г. от 14:00 часа в сградата на община Девня &ndash...

Подробно