Новини

Обява за промяна на датата на Общото събрание

  • Публикувано

ОБЯВА Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ уведомява своите членове, че поради извънредно възникнали обстоятелства отлага датата на провеждане на ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на Сдружението с 1 /една/ седмица. Събранието ще с...

Подробно

Покана за свикване на общо събрание

  • Публикувано

ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“, Управителния съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ на основание чл.24 ал.1 от Устава на Сдружението отпр...

Подробно

ВНИМАНИЕ! УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВТОРА ПОКАНА ДО 15.02.2013 Г.

  • Публикувано

СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО” Ви уведомява че, в изпълнение на решение на Управителния съвет на сдружението от 30.01.2013 г. се удължава приема на проектни предложения по всички отворени мерки по втора покана: 121 - Модернизиране на земедел...

Подробно

Гаранционният фонд по ПРСР официално започна работа

  • Публикувано

 От 10.01.2013 бенефициентите по мерки 121, 122 и 123 от Програмата за развитие на селските райони могат да ползват улеснен и бърз достъп до кредити и банкови гаранции за изпълнение на проектите си. Националният гаранционен фонд сключи договори ...

Подробно

Информация за кандидатстване с проектни предложения към МИГ Девня-Аксаково

  • Публикувано

Уважаеми кандидати, Отвори  втория прием за набиране на проектни предложения по следните мерки: Мярка 121 " Модернизиране на земеделските стопанства" : от 01.10- 20.11.12 г. Общият разполагаем бюджет по мярката е 147 571,35лв. Мярка 12...

Подробно
[tag:rfld:13][150]

На 26.04.2012 се проведе Общо събрание на СНЦ МИГ Девня - Аксаково

  • Публикувано

На 26.04.2012г. /четвъртък/ от 15:00ч. в зала Ритуална на Община Девня се проведе годишно Общо събрание на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково”. На събранието присъстваха 68 члена на Сдружението. Събирането бе открито от Председателя на Управителния ...

Подробно

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково

  • Публикувано

Вече е на разположение финансирането за територията на Общини Девня и Аксаково за проекти свързани с подобряване качеството на живот в селските райони. Безвъзмездната финансова помощ е предоставена от Европейският съюз чрез Европейския земеделски фон...

Подробно