Профил на купувача

Съобщение за отваряне на оферти

  • Публикувано на
  • Валидно до:
  • Номер в регистъра на АОП:
СНЦ “МИГ Девня – Аксаково“, съобщава на кандидатите по публични покани 9031479; 9031480; 9031481 от 27.06.2014г., че отварянето на офертите ще се извърши както следва:
Публична покана 9031481 "Популяризиране, информиране и публичност за нуждите на СНЦ "МИГ Девня – Аксаково", отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2014г. от 10.00ч. в офиса на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково“;
Публична покана 9031480 “Oбучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие, организиране на обучение на местни лидери и организиране и провеждане на посещение в страна член на ЕС, с цел придобиване на умения и обмяна на опит“, отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2014г. от 11.15ч. в офиса на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково;
Публична покана 9031479 „Проучвания  на съответната територия, съгласно последните достижения на науката за развитието на селските райони (обобщени по проект EDORA на ESPON) с цел повишаване на обществената активност“ и „Осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие“, отварянето на офертите ще се извърши на 10.07.2014г. от 13.00ч. в офиса на СНЦ “МИГ Девня – Аксаково;